Raad voor de Journalistiek
1-1-2019
Veroordeelt op geen enkele manier het seksisme van P-Magazine

 

In de nasleep van de zaak-Bart De Pauw nam Hilde Van Mieghem het op voor de slachtoffers. Als gevolg daarvan werd ze het doelwit van talloze seksistische haatberichten online. Een journalist verspreidde een van die berichten verder via de website van P-Magazine, met instemmende commentaar én naaktbeelden van Hilde Van Mieghem die uit hun context gehaald waren. Van Mieghem trok daarop samen met het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen naar de Raad voor de Journalistiek om deze praktijk aan te klagen. De Raad oordeelde in een beslissing van 18 oktober 2018 dat de journalist van P-Magazine effectief een inbreuk gepleegd had op de journalistieke deontologie omdat Van Mieghem geen kans gekregen had op een formeel weerwoord.

 

Jammer genoeg veroordeelde de Raad op geen enkele manier het seksistische en denigrerende karakter van de Facebook-post en het artikel. Net zoals Dirk Voorhoof (professor journalistieke ethiek UGent) zijn wij daarom van mening dat de Raad voor de Journalistiek hier in gebreke gebleven is. Ze hadden zich immers kunnen beroepen op de artikelen 24 en 27 van de code van de Raad die stellen dat de journalist ‘de menselijke waardigheid [respecteert] en ze niet verder aantast dan noodzakelijk is in het maatschappelijk belang van de berichtgeving’ en ‘erover waakt dat de formulering van de berichtgeving niet stigmatiserend is, onder meer wanneer hij elementen vermeldt zoals etnische afkomst, nationaliteit, religie, levensbeschouwing, seksuele geaardheid of gender’.

 

Ook de seksismewet van 2014 had inspirerend kunnen werken. Die stelt dat elk gebaar, elke uiting of handeling in het openbaar die ‘klaarblijkelijk bedoeld is om minachting uit te drukken jegens een persoon wegens zijn geslacht, of deze, om dezelfde reden, als minderwaardig te beschouwen of te reduceren tot diens geslachtelijke dimensie en die een ernstige aantasting van de waardigheid van deze persoon ten gevolge heeft’ strafbaar is.

 

Bovendien was er de reactie van P-Magazine zelf, waarin werd toegegeven dat het artikel wel degelijk beledigend was.

Een welverdiende ‘Auwch’ dus, omdat het hoog tijd is dat de Raad zich buigt over de kwestie hoe seksistische journalistiek te veroordelen.

 

 

Het stemmen is niet meer mogelijk. Afgesloten op 13-1-2019
Reacties
Reageer zelf
Naam (Verplicht)
E-mail (Verplicht maar zal niet getoond worden)
Commentaar